• 0386.876.989

Sản xuất nước rửa tay khô tiêu chuẩn Hàn Quốc

01 Tháng Ba 2020


👉 Dung dịch rửa tay khô đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên toàn thế giới và chưa có dấu hiệu ngừng.

👉 Dung dịch rửa tay khô hiện tại thường được sản xuất theo hai dạng là dạng xịt và dạng gel. Chỉ cần cho vào tay, thoa đều trong vòng 30 giây là có thể tiêu diệt phần lớn vi khuẩn trên tay.

👉 Ngoài ra, một số loại nước rửa tay còn có thể sử dụng để trị vết côn trùng cắn. Khi sử dụng, vết cắn sẽ được sát trùng, giảm sưng đỏ, và giảm được cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.

👉 Tuy nhiên, dung dịch rửa tay khô cũng chỉ là biện pháp tạm thời trong điều kiện không có nước và xà phòng. Rửa tay bằng xà phòng và xả sạch dưới vòi nước vẫn là cách tốt nhất để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn.

𝐕𝐈𝐇𝐀 𝐂𝐔𝐍𝐆 𝐂𝐀̂́𝐏 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐑𝐔̛̉𝐀 𝐓𝐀𝐘 𝐊𝐇𝐎̂ 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐊𝐇𝐀̂̉𝐔 𝐇𝐀̀𝐍 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝟏𝟎𝟎%, Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐒𝐀̉𝐍 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐓𝐇𝐄𝐎 𝐓𝐈𝐄̂𝐔 𝐂𝐇𝐔𝐀̂̉𝐍 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 Đ𝐀̣𝐈 𝐕𝐀̀ 𝐊𝐇𝐀̆́𝐓 𝐊𝐇𝐄 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐂𝐔̉𝐀 𝐁𝐎̣̂ 𝐘 𝐓𝐄̂́ 𝐇𝐀̀𝐍 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂. 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐄̣̂ Đ𝐀̣̆𝐓 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐕𝐈𝐇𝐀 𝐍𝐆𝐀𝐘 Đ𝐄̂̉ 𝐁𝐀̉𝐎 𝐕𝐄̣̂ 𝐒𝐔̛́𝐂 𝐊𝐇𝐎̉𝐄 𝐂𝐇𝐎 𝐆𝐈𝐀 Đ𝐈̀𝐍𝐇 𝐕𝐀̀ 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̂𝐍 𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐔̉𝐀 𝐁𝐀̣𝐍.

🏢 𝑻𝒂̂̀𝒏𝒈 4 𝒔𝒂̂𝒏 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒈𝒐𝒍𝒇 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 Đ𝒐̂𝒏𝒈, 125 𝑻𝒂̂𝒏 𝑴𝒚̃, 𝑴𝒚̃ Đ𝒊̀𝒏𝒉, 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊.
☎️ 𝟬𝟴𝟲 𝟵𝟭𝟬 𝟴𝟮𝟵𝟭
📧 𝒍𝒚𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈.𝒗𝒊𝒉𝒂@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎
📧 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: 𝒉𝒕𝒕𝒑𝒔://𝒗𝒊𝒉𝒂.𝒄𝒐𝒎.𝒗𝒏

#nuocruataykho #dungdichruataykho
#giacongmypham #myphamhanquoc #sanxuatmypham #sanxuatmyphamhanquoc #kinhdoanhmyphamonline #giacongmyphamtrongoi